Stil - Funktion - Kvalité

Nya lösningar i en ny tid


Flexibilitet, kunskap och hög stilfaktor är viktiga framgångsfaktorer för Vansbro snickeri. Vi ser att trenderna för kök förändras och i takt med dem förändras även vårt sätt att se på möjligheterna till utveckling av kök och platsbyggda interiörer.

En nära dialog med återförsäljare och dig som slutkund är avgörande för att kunna fånga upp krav och behov för en vidareutveckling av våra produkter.      
  
Stommen i vår verksamhet är våra kunniga hantverkare som varje år producerar 100-talet unika lösningar utifrån kundens förhållanden och krav.

Våra hantverkares yrkesskicklighet och noggrannhet avgör slutresultatet. I vissa moment är handens känsla och det mänskliga ögat klart överlägsna. Det gäller t.ex. valet av trä samt bearbetning, finjustering, lasering, målning och sist men inte minst den slutliga avsyningen.

Husets förutsättningar är styrande för varje tillverkning av kök och platsbyggda interiörer, det gäller material, färg, modell och format. Där andra säger special, säger vi standard.

Vansbro snickerifabrik utvecklas ständigt som företag och vi är säkra på att överträffa era förväntningar. Du är alltid välkommen att kontakta oss oavsett om du är en ny eller befintlig kund.

Mattias Windahl, VD,
och personalen på Vansbro snickerifabrik


 

Besök oss

Norra Grönalidsvägen 32
786 33 Vansbro

Org.nr 556072-2489

Kontakt

0281-102 21
info@vansbrosnickeri.se

 

Sociala medier

Facebook
Instagram
 
© 2024 VansbrokökInformation om cookies